FALENTY 2022

XVI Konferencja

Przyszłość leczenia i pielęgnacji chorych na raka piersi w Polsce  „FALENTY 2022”

Zapraszamy serdecznie do udziału w XVI konferencji Przyszłość leczenia i pielęgnacji chorych na raka piersi
w Polsce „FALENTY 2022” organizowanej przez Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi. Jak zawsze wydarzenie to będzie doskonałą okazją do wysłuchania prelekcji znakomitych wykładowców, dyskusji na temat postępów w leczeniu raka piersi oraz wymiany doświadczeń między specjalistami.

Wydarzenie było początkowo zaplanowane na rok 2020, jednak pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany organizacyjne.  Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia oraz do rejestracji na konferencję za pośrednictwem strony: http://www.konferencjafalenty.pl/

”Oferujemy programy profilaktyczne skrojone na miarę potrzeb”

”Wspieramy system ochrony zdrowia w rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych

Zapewniamy spokój i poczucie bezpieczeństwa dzięki działaniom prewencyjnym”

MISJA

 Wyznacznikiem naszych dążeń są wartości:

 • wiedza
 • edukacja
 • rozwój

w zakresie budowania indywidualnej i społecznej świadomości, odpowiedzialności oraz kształtowania umiejętności, zachowań i postaw prozdrowotnych.

Misję realizujemy poprzez kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do polityki zdrowotnej, społecznej i gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działań, zmierzających do przezwyciężania i rozwiązywania kluczowych problemów w dziedzinie zdrowia publicznego.

WIZJA

Wizja

 • zdrowa Polka
 • zdrowa rodzina
 • zdrowe społeczeństwo
 • Polska wolna od chorób zależnych od stylu życia.

CELE

Należą do nich m.in.:

 • działalność na rzecz zdrowia publicznego, w tym: ochrona i działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; podnoszenie świadomości zagrożenia różnymi chorobami, w tym nowotworowymi; promocja profilaktyki chorób u kobiet oraz zdrowego stylu życia
 • poprawa jakości profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności profilaktyki raka piersi
 • stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju polityki zdrowotnej państwa i władz lokalnych
 • inicjowanie i promowanie innowacyjności wraz z pozyskiwaniem wsparcia merytorycznego dla jej praktycznej realizacji
 • promowanie, wspomaganie oraz propagowanie rozwoju regionalnego, w tym: poprzez promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz

Twoje działania mają znaczenie!

Uczestniczymy w wielu projektach i angażujemy się na rzecz działania fundacji, aby pomagać coraz szerszemu gronu osób. Twoja pomoc jest dla nas szczególnie ważna, gdyż dzięki niej, jesteśmy w stanie dalej pomagać innym.
Przed nami wiele projektów. Chcielibyśmy się nimi z Tobą podzielić.