Wyznacznikiem naszych dążeń są wartości:

  • wiedza
  • edukacja
  • rozwój

w zakresie budowania indywidualnej i społecznej świadomości, odpowiedzialności oraz kształtowania umiejętności, zachowań i postaw prozdrowotnych.

Misję realizujemy poprzez kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do polityki zdrowotnej, społecznej i gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działań, zmierzających do przezwyciężania i rozwiązywania kluczowych problemów w dziedzinie zdrowia publicznego.

Misję urzeczywistniamy poprzez:

  • promocję zdrowia
  • edukację i profilaktykę zdrowotną oraz
  • badania naukowe z ww. zakresu.

Działamy w oparciu o:

  • rozwijanie międzysektorowej, branżowej i interdyscyplinarnej współpracy oraz budowanie porozumień ponad podziałami na rzecz dobra wspólnego – zdrowia
  • zrównoważony rozwój
  • prowadzenie dialogu z władzami publicznymi w celu wdrażania odpowiedzialnych i społecznie użytecznych rozwiązań na miarę naszych czasów i wyzwań zdrowotnych.