Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju jest organizacją pozarządową o charakterze non profit

Poprzez inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań, służących profilaktyce, promocji i ochronie zdrowia, dąży do podnoszenia jakości życia społeczeństwa. Zmierza do tego, by, wypracowane w ramach projektów narzędzia, na stałe wpisały się w zakres wsparcia rozwiązań systemowych w polityce zdrowotnej państwa.

Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka

Wesprzyj nasze cele

Przekaż swoją pomoc

Skontaktuj się i pomóż

Porozmawiajmy tym jak możesz zaangażować się w działanie fundacji