• zdrowa Polka
  • zdrowa rodzina
  • zdrowe społeczeństwo
  • Polska wolna od chorób zależnych od stylu życia.